ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

  • Straight welded pipe

    ನೇರ ಬೆಸುಗೆ ಹಾಕಿದ ಪೈಪ್

    ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್: ವೆಲ್ಡ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಪೈಪ್ ಅನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಉದ್ಯಮ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಉದ್ಯಮ, ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಉದ್ಯಮ, ಕೃಷಿ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ನಗರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.